پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۷:۵۸

1000 میلیارد تومان سرمایه گذاری حوزه فناوری اطلاعات در مازندران انجام شد