پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۰۱

13هزار و 794 متخلف در خراسان شمالی دستگیر شدند