جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۵۱

13هزار و 794 متخلف در خراسان شمالی دستگیر شدند