سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۳۶

14 مصدوم در سوانح جاده ای فارس