شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۰۸

152 شهید ترور در چهارمحال و بختیاری