سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۰۰

17 ناشر عربی در نمایشگاه کتاب خوزستان حضور دارند