پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۰:۴۹

17 ناشر عربی در نمایشگاه کتاب خوزستان حضور دارند