پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۰۸

18 سال زندگی بدون آب شرب در مغیلان