پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۴۳

18 سال زندگی بدون آب شرب در مغیلان