شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۵

18 سال زندگی بدون آب شرب در مغیلان