چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۱۰

20 قبضه کلت به همراه 240 عدد فشنگ جنگی در هشترود کشف شد