پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۴۵

22 سرنشین و ملوان شناور صیادی حادثه دیده در بندر دیر نجات یافتند