سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۳۶

3 بدمینتونیست زنجانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند