جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۴۳

3 بدمینتونیست زنجانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند