جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۴۹

3 درصد؛ سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص ملی