دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۱:۳۹

3 درصد؛ سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص ملی