یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۱۳

3 هزار کیلوگرم مواد مخدر در هرمزگان کشف شد