دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۱:۳۷

35درصد از اراضی کشاورزی تهران به سیستم آبیاری نوین مجهز شده است