جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۴۹

35درصد از اراضی کشاورزی تهران به سیستم آبیاری نوین مجهز شده است