یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۱۱

39 کشته و زخمی به علت آشوب در یکی از زندان های ونزوئلا