چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۳۶

4 حلقه از مارهای افعی در شهر بوکان زنده گیری شدند