دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۵:۴۵

400 روحانی به مناطق مختلف همدان اعزام می شوند