دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۱۱

400 میلیارد ریال اعتبار به جاسک اختصاص یافت