چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۲۷

400 کرمانی آموزش امدادی کوهستان را فرا گرفتند