پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۲۵

45 کشته و زخمی در تصادف اتوبوس دانش آموزان در آمریکا