شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۶

5 حفار غیرمجاز در شهرستان رودسر دستگیر شدند