پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۸

50 کشته در تیراندازی های آمریکا