چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۰

50 کشته در تیراندازی های آمریکا