جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۱۴

530 هکتار زمین کشاورزی کامیاران زیر کشت کلزا رفت