چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۱۶

55 درصد روستاهای آذربایجان غربی از خدمات اینترنتی برخوردار است