چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۰۸

55 درصد روستاهای آذربایجان غربی از خدمات اینترنتی برخوردار است