شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۳

56 طرح مخابراتی در شهرستان دلفان به بهره برداری رسید