پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۵۵

56 طرح مخابراتی در شهرستان دلفان به بهره برداری رسید