پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۰۲

56 طرح مخابراتی در شهرستان دلفان به بهره برداری رسید