سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۳۶

65 کشته بر اثر اختلاف بر سر اراضی کشاورزی در برزیل در سال 2017