یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۵۰

7 میلیارد و 700 میلیون تومان پروژه مخابراتی در دلفان به بهره برداری رسید