شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۰۹

7 میلیارد و 700 میلیون تومان پروژه مخابراتی در دلفان به بهره برداری رسید