شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۳۲

7 میلیون مترمکعب آب برای مصارف کشاورزی وجود دارد