سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۰۴

73 هزار تومان؛ قیمت اوراق مسکن در دی ماه