دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۵:۴۴

74درصد مردم ملکشاهی تحت پوشش بیمه سلامت هستند