سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۱۰

8 درصد؛ عوارض برق مصرفی در سال 97