سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۳۸

8 درصد هدر روی برق در البرز کنترل شد