دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۵۲

8 نفر در حوادث چهارشنبه آخر سال زاهدان مصدوم شدند