چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۵۶

8 نفر در حوادث چهارشنبه آخر سال زاهدان مصدوم شدند