یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۱۴

80 درصد کاربران اینترنت در کشور عضو شبکه های اجتماعی هستند