دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۱:۴۵

80 درصد کاربران اینترنت در کشور عضو شبکه های اجتماعی هستند