جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۰۶

88 درصد سهمیه اشتغال در شهرستان قزوین تحقق یافت