دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۱:۵۹

88 درصد سهمیه اشتغال در شهرستان قزوین تحقق یافت