یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۴۷

90 درصد روستاییان از خدمات دهیاری ها استفاده می کنند