چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۳۶

90 درصد روستاییان از خدمات دهیاری ها استفاده می کنند

1. ایرنا - 90 درصد روستاییان از خدمات دهیاری ها استفاده می کنند

15 ژوئن 2018 ... تهران- ایرنا- معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری ها از فعالیت 36 هزار و 200 دهیاری در سراسر کشور خبر داد و گفت: اکنون بیش از 90 درصد ...

2. ایرنا - لایحه جامع قانون دهیاری ها تقدیم مجلس می شود

12 جولای 2018 ... مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ... روستای بالای 20 خانوار کشور اکنون 90 درصد آنها زیر پوشش نهاد دهیاری ها هستند. ... آنها در نظر گرفته شده باید ظرفیت مناطق خود را به خصوص با استفاده از فناوری ... مناسب زمینه های رسیدن به توسعه پایدار در روستاهای خود را فراهم کنند.

3. حمایت‌های قانونی برای درآمدزایی دهیاری‌ها وجود ندارد - ایسنا

17 ا کتبر 2016 ... ادارات خدماتی پای کار نمی‌آیند، با توجه به اینکه توان مالی مردم روستا سال به سال کم می‌شود، اما در بحث تعریضات به دهیاری کمک می‌کنند و از ملک و املاک خود می گذرند و در این میان، ... بخشدار مرکزی گناباد با بیان اینکه شغل 90 درصد مردم گناباد ... دهیاری‌ها را فعال کردیم تا با هیات امنای هر روستایی که در حالت انفعالی قرار ...

4. ارزیابی رضایت مندی روستاییان از خدمات تعاونی دهیاری ها مورد: تعاونی ده

اﯾﻦ وﺟﻮد ﮐﻤﺎﮐﺎن روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن از اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺎوﻧﯽ دﻫﯿﺎري ﻫﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪارﻧﺪ ... ﮐﻤﮏ. ﮐﻨﻨﺪ. ( www .scotland .gov .uk. ) ؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ،. ﻧﻬﺎد. دﻫﯿﺎري ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ. دﻟﯿﻞ. ﺗﺎزه. ﮐﺎر. ﺑﻮدن ... ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﺗﺸﮑﯿﻞ. ﺗﻌﺎوﻧﯽ. دﻫﯿﺎري. ﻫﺎ. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ﺗﻠﻔﯿﻖ. و. ﺗﺠﻤﯿﻊ. اﻣﮑﺎﻧﺎت. و. اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﺸﺘﺮك. از .... درﺻﺪ. در. ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ. ﺷﻮد. و. دوﻟﺖ. ﻣﮑﻠﻒ. ﺑﻪ. ﻓﺮاﻫﻢ. ﻧﻤﻮدن. زﻣﯿﻨﻪ. ﻫﺎي. ﻻزم. ﺑﺮاي. رﺳﯿﺪن. ﺑﻪ. اﯾﻦ. ﻣﯿﺰان.

5. بررسی و ارزیابی عملکرد دهیاران در روند مدیریت و توسعه روستایی ...

همچنین در بحث تخصص و مهارت دهیاران، شاخص خدماتی بالاترین و شاخص اقتصادی ... در نهایت با استفاده از مدل (AHP) و مقایسه عملکردی آنان در دو بخش مرکزی و شراء از ... ملی ایفا می‌کنند، چرا که توسعه پایدار سرزمین در گرو پایداری فضاهای روستایی در ... اکنون که از تصویب قانون تاسیس دهیاری‌ها و اختصاص ۳۰ درصد عوارض متمرکز به ...

6. "کدخدا" به روستا بر می‌گردد - اخبار تسنیم - Tasnim - خبرگزاری تسنیم

26 ا کتبر 2016 ... ایشان حتی به توسعه صرف اقتصادی هم انتقادات جدی وارد می کنند که نام هر توسعه ... در روستا وجود دارد، استفاده می کنند و نهایتاً روستایی ها کارگر ساده ایشان هستند. .... دهیار و شورا تشکیل می دادند برای بحث های مدیریتی روستا و همین موضوع ... طبق نتایج سرشماری‌ها 90درصد فعالیت های کشاورزی در روستاها انجام می شود.

7. بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ دهیاری ها - سازمان شهرداریها

رعایت سیاست های مورد نظر وزارت کشور در تهیه و تنظیم بودجه دهیاری ها الزامی می باشد . ... گرفته تا امکان استفاده بهینه از کلیه منابع متصور در یک برنامه یکساله برای دهیاری فراهم آید. با ... ۱) ارتقاء شاخص های توسعه روستایی و خدمات نوین روستایی ... دهیاری حداکثر ۴۰ درصد و هزینه های عمرانی دهیاری به کل بودجه دهیاری حداقل ۶۰ درصد بوده.

8. دهیاران عملکرد از روستاییان مندی رضایت تحلیل اسکو شهرستان ...

می. کند. ؛. زیرا. سازمان. ها. با. آگاهی. از. انتظارات. مشتریان. مشخص. می. کنند. که. آیا. آن ..... وضعیت. خدمات. رسانی. توسط. دهیاری. ،ها. آگاهی. از. نیازهای. روزمر. ۀ. روستاییان .... تعاونی. روستایی. به. این. نتیجه. رسیدند. که. حدود. 21. درصد. از. روستاییان،. از .... 2115. (با. بررسی. رضایت. شهروندان. از. عملکرد. شهرداری. نیویورک. با. استفاده. از.

9. ها با مندی روستاییان از کیفیت خدمات دهیاری بررسی و تحلیل رضایت ...

1 ژانويه 2017 ... ارزشيابی. كيفيت خدمات. دهياري. ها. می. پرردازد بردی. منظررر. 32 ... 90. 0/. به. دسرت. آمرد. تجز. یره. و. تحليل داده. هاي پژوهش حاضر در دو بخش آمار .... درصد كاهش یافته است از آنجایی كه ميزان مشاركت مردد روستاهاي شهرسرتان .... روستایيان استفاده نشده است با ترجه به اینكه ای مدل از جامعيت و كارایی باالیی برخررردار.

10. پرداخت وام اشتغالزايي به طرح‌های اقتصادي دهیاری‌ها - باشگاه خبرنگاران

16 سپتامبر 2017 ... معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت:به دهيارهايي كه بتوانند اشتغالزايي اقتصادي درست كنند تا دو ميليارد تومان وام كم درصد پرداخت ميشود. ... بر اینکه تحول آفرینی در روستا با تکیه بر اقتصاد مولد حاصل می شود ... اعطای 120 هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به مناطق روستایی کشور.

11. مؤلفه‌های توسعه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کرمان)

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. د ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ... ﻫﺎ را. ﻧﻘﺶ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗ. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﯿ. . ﻨﻪ. ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿ. روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣ. اﻗﺘﺼﺎدي روﺳﺘﺎﻫﺎ، ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺪﯾﺪ.

12. تصویب لایحه جامع دهیاری‌ها و ارائه آن در مجلس - خبرگزاری فارس

7 جولای 2012 ... لایحه استخدام دهیاران به مجلس می‌رود/ تصویب لایحه جامع دهیاری‌ها و ارائه آن ... این مسئول ادامه داد: هم‌چنین تا پیش از انقلاب یعنی در سال 55، تنها 21 درصد روستاهای کشور آب‌رسانی ... کمکی به دهیاری‌ها 10.5 میلیون تومان به هر دهیاری بود که در سال 90 این ... خدمات روستایی و ICT از 11 هزار به 26 هزار دهیاری کشور توسعه پیدا کند ...

13. میزان افزایش حقوق کارکنان در سال 97 | «ای استخدام»

مشاور سازمان برنامه و بودجه گفت: مجلس می تواند از منابع افزایش قیمت ارز، افزایش حقوق ...