سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۵۴

90 هزار تومان جریمه تردد در محدوده ورود ممنوع