دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۲:۰۳

97 درصد اتوبوس های تهران فرسوده هستند