چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۱۴

99کیلوگرم حشیش در فاریاب کشف شد