چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۱۶

CPUهای اینتل درگیر یک باگ امنیتی دیگر شده اند!