یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۱:۵۲

IBM در پی کنترل چراغ های راهنمایی با هوش مصنوعی است