پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۴:۰۹

ZTE همچنان به آزمایش گوشی های تاشو می پردازد؛ آینده ای روشن برای گوشی ساز ...