آموزش روش صحیح و اصولی تایپ 10 انگشتی را اینجا بخوانید

اهمیت مواقعی که بالا تر اشاره شد و حالات صحیح شما بایستی شروع به تمرین نمودن برای تایپ هر سخن به صورت انقطاع گانه کنید تا اندک اندک یاد بگیرید که مکان هر کلید سوای نگاه نمودن کجاست. هر انگشت بر روی ردیف منزل به حروف اطراف خودش دسترسی داره به تیتر نمونه انگشت اشاره شما که روی حرف ‘ت‘ قرار دارااست میتونه به حروف ‘ع، آ، د، پ‘ دسترسی داشته باشد به این ترتیب بقیه انگشتها هم همین موقعیت رو دارا هستند پس هنگامی که تایپ رو آغاز میکنید و یک انگشت از شرایط اول خارج میشه و حروف اطراف رو وارد میکنه بایستی مجدد به ردیف منزل برگردد و بعد از آن انگشت بعدی شروع به اموزش تایپ عوض زاده حرکت کند. به ردیفی که دستهاتون بر روی اون قرار گرفته، ردیف خانه گفته میشه به این دلیل که حروف این ردیف جز پرکاربردترین حروف هستند و هر انگشت بعد از آن از تایپ هر کلام بایستی دوباره به حالت اولیه خودش برگرده و همینطور که در تصویر ذیل میبینید همیشه وضعیت نخستین دست شما روی ورقه کلید به همین رخ است که انگشتهای دست راست بر روی ‘ت، ن، م، ک‘ و انگشتهای دست چپ بر روی ‘ب، ی، س، ش‘ قرار داشته باشند و در همین حالت وضعیت بقیهی حروف بر روی صفحهکلید براتون قابل دسترسی است. برای تایپ پرسرعت بایستی دستهاتون رو اصلی دقت به همین دستورالعمل روی صفحهکلید قرار بدید: باید دو انگشت شصتتون رو روی دکمهی اسپیس(space) صفحهکلید قرار بدید و سه انگشت دیگهی دست راستتون رو کنار دکمه ‘ت‘ و به ترتیب روی حروف ‘ن،م،ک‘ بذارید و همینطور برای دست چپ نیز می بایست سه انگشت باقیمونده رو روی حروف ‘ی،س،ش‘ قرار بدید. کل انگشتها به همین ترتیب بعد از حرکت و تایپ بایستی به حالت اولیه برگردند، ممکن میباشد که کلیدی بلند شدن یک انگشت، انگشتهای دیگر به طور غیر غیر تحمیلی از جای خودشون بلند بشند، ولی همین مورد قضیه ایرادی نداره و به مرور روزگار حل میشه و اصلی همین میباشد که حتماً پس از فشار دادن دکمهی موردنظر، هر دو انگشت به موقعیت اولیهی خودشون برگردند. دکمههای موردنظر دکمهی ‘ت‘ و ‘ب‘ هستند. حواستون به آرنجها باشه که اونها رو به صورت قائم بر روی میز قرار بدید. در همه کیبورد ها بر بر روی دو دکمه “F” و همچنین “J” دو برامدگی به رخ خط تیره و یا این که نقطه قرار دارااست تا شما فارغ از نگاه کردن بتوانید ان ها را به راحتی اهمیت انشگتان پیدا کنید. بدین ترتیب تایپ عدد در کامپیوتر می تواند حیاتی به کارگیری از دو شیوه انجام شود؛ یکی حیاتی استعمال از عددهای بالای ورقه سوییچ و دیگری ورقه دکمه اعداد و ارقام که در سمت راست شما قرار دارد. در اینجا عمده به تحلیل وب وب سایت اموزش کار مهم خودرو تایپ قدیمی.