آنتی اسکالانت و کاربرد آن در انواع آب شیرین کن

آنکه تولید آلمان است؟ یا آنکه کالا چین است؟ همین انتی اسکالانت همچنین تشکیل رسویات فلزات سه ظرفیتی مانند آهن، منگنز و آلومینیوم بر سطح غشا را متوقف می کند و در سرانجام نیاز به شستشو و یا این که تعویض ممبران را کاهش می دهد. دوز یا مقدار تزریق آنتی اسکالانت یا مواد ضد رسوب عموما در میان 1 تا 6 ppm یا این که به عبارتی 1 تا 6 گرم به ازای هر متر مکعب آب محل ورود به دستگاه است. در صورت تشکیل رسوب بر بر روی ممبران های دستگاه آب شیرین کن حذف همین رسوب ها کار دوچندان سخت و هزینه بر بود بوده و از طرفی ردوبدل ممبران های دستگاه RO هزینه بالایی بر اشخاص تحمیل می کند. به بیان دیگر میزان اسید اضطراری برای خنثی سازی دست اندرکاران ساخت قلیائیت در آب ها را قلیائیت می نامند. آنتی اسکالنت فلوکون ۲۶۰ یک آنتی اسکالنت ساخته شده بر اساس پلی کربوکسیلیک اسید ها است. به علاوه ساير آنتی اسکالانتها، تركيبي از ارگانوفسفات اكريلات با جرم مولكولی سبك تر هستند كه علاوه بر دور از هم نمودن خوب، خصوصيات يك بازدارنده را دارا می باشند. به خصوص در آیتم آب دریا که احتمال وجود بور در آن بالاست و باید در محدوده PH بالای 9-11 از آب انقطاع شود، این موضوع شدت بیش تری پیدا می کند. فروش آنتی اسکالانت در تراز ی قبل از دستگاه تصفیه آب صنعتی نقش مضاعف لطف را برخوردار است. آنتی اسکالانتها با دقت به معیارهای چک آب، دمای آب، مقدار دبی ، ph آب، میزان ریکاوری سیستم،منبع آب و نوع ممبران و طریق آرایش و پیرایش ممبران وارد دستگاه ro می شوند. استعمال از آنتی اسکالانت بسیار حتمی می باشد چون آبی که به دستگاه اسمز معکوس وارد می شود اساسی نمک های محلول کلسیم، منیزیم و دیگر املاح را برخوردار می باشد. همین نمک های محلول در برابر عبور از غشاهای دستگاه اسمز معکوس کلیدی گذر دوران بر روی غشاهای اسمز معکوس رسوب می نماید. گزینش آنتی اسکالانت مطلوب و چک و تزریق دوز صحیح آن به آب ورودی دستگاه RO موضوع ی دوچندان مهمی می باشد که به شیوه طراحی سیستم RO بستگی دارد. آنتی اسکالانت از مواد شیمیایی رسوب زدا تشکیل می شود که از آن در صنعت تصفیه آب و تصفیه فاضلاب استفاده می نمایند. از متصل شدن و چسبندگی رسوب ها به سطح ممبران دوری می نماید. انباشته شده و سبب واکنشهای قلیایی و ته نشین شدن یونهای فلزی محلول در آب می شوند، وارد کار شده و رسوبات را کاهش می دهد. در صورتی که شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه آنتی اسکالانت پودری بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.