آیا تعویض پروتز سینه ضروری است؟

برای خانمهایی که افتادگی سینهها به مقدار یه خرده دارا هستند اهمیت عمل سینه می توان این افتادگی را رفع کرد و حجم مناسب را به سینهها بازگرداند. درصورتیکه فکر میکنید سینه های شما بیش از حد پهناور یا ریز و یا شرایط افتادگی دارا هستند و یا این که درصورتیکه به خاطر بیماری خاصی یکی یا هر دو سینه ی خود را از دست دیتا اید، می توانید حیاتی انجام فعالیت سینه همگی این مشکلات را برطرف کنید. شما سپس از گذشت یک ماه می توانید ورزش نمایید و محدودیت آنچنانی ندارید. انجام عمل های شدید بدنی مانند بلند نمودن اجسام سنگین و ورزش بایستی به جهت مدتی به تعویق بیفتد. 4. دستکم تا 1 یا 1.5 ماه آن‌گاه از فعالیت فعالیتهای سنگین ورزشی، دویدن یا بلند نمودن اجسام اهمیت وزن بالا ممنوع است. غالبا احساس درد اندک در سینهها تا چندین روز پس از عمل تماما طبیعی است. در طی همین عمل فرم سینه تصحیح شده و حجم بیشتری پیدا می کند تا جایی که به سینه های طبیعی نزدیک می شود. جای جراحت مستمر میباشد و غالباً در سال نخستین پس از جراحی وضوح بیشتری دارد؛ اما به تدریج محو ونامشخص میشود. این فعالیت جراحی هم به حیث زیبایی و نیز از جنبه درمانی با دارد. به علت تداخل احتمالی پروتز در تصاویر ماموگرافی (رادیوگرافی سینه) بهتر میباشد این کار را انجام ندهند، گرچه در مطالعات متعدد علمی ثابت شده پروتز تاثیری در تصاویر ماموگرافی حساس طرز های یگانه ساخت نمی كند. این پروتز ها قابل انعطاف ترین جور پروتز میباشند که می توانند اهمیت کیسه ی پروتز حرکت کرده و سبب تکان های طبیعی تر سینه شوند. ممکن است نسبت به پروتزهای سیلیکونی ظاهر غیر طبیعی تری داشته باشند. ممکن میباشد در بعضا از اشخاص دردهای پراکنده در هر دو سینه ساخت شود که طبیعی بوده ولی چنانچه این دردها شدید باشد صد رد صد بایستی به پزشک خویش مراجعه کنید. همینطور اعتنا داشته باشید که در‌حالتی که سوابق ابتلا به سرطان سینه در نزدیکان سکو یک شما وجود دارد ، مسلما بایستی همین مسئله را در روزگار مشاوره به اطلاع دکتر معالج خود برسانید. هماکنون هم هیچ مدل شواهد و مدارکی مبنی بر تشخیص سرطان در فرآیند پیشرفتهتر در زنانی که فعالیت زیبایی سینه را انجام دادهاند، وجود ندارد. به جهت انجام کار زیبایی سینه مریض بایستی تحت بیهوشی عمومی قرار بگیرد. جراحی پروتز سینه، انجام تست ها و معاینات مربوط به سینه را مشقت بار نمی سازد. پروتز سینه در صورتی که در محل مطلوب برش زده شود هیچ مشکلی به جهت فرد ساخت نمی کند. طی این جراحی لاپاراسکوپی خونریزی متوقف شده و خون از محل تخلیه می شود. سپس پزشک معالج جراح، محل برش را در جای مطلوب خویش می بندد و بخیه می زند. آن ها به جهت بهبود ظواهر پستان، در بالای عضله با قفسه سینه یا این که در پایین آن قرار می گیرند. قبل از هر اقدامی در گزینش جراح دقت داشته باشید ، یک جراح چابکدست و اساسی تجربه در این راستا اساسی ایجاد کوچکترین رخنه در ذیل سینه پروتز را در سینه قرار می دهد و آنگاه از جراحی هم اعتنا به اندازه در بخیه های جراحی را مد لحاظ خواهد داد ، اعتنا داشته باشید که جراحی پروتز سینه فراوان حساس و نیاز به تجربه و تبحر جراح داراست ،برای اطمینان کردن به جراح نمونه کارهای گذشته وی را بررسی فرمایید و از ایشان مشاوره های اضطراری را اخذ نمایید. مطمئن باشید که کسی را که برای حفظ از خودتان گزینش کردید، بداند که دقیقا چه کاری بایستی انجام بدهد و بهتر است در مشاوره قبل فعالیت وی را حساس خود بیاورید و همین طور سفارش های و هدایت های پس از عمل را که از زمان ترخیص دریافت کرده اید تماما اصلی وی درمیان بگذارید. جراح در شکل اطلاع برشی در پایین سینه می زند که به غدهای شیردهی ( اطراف نیپل) زخم وارد نکند پروتز سينه هزینه . به این ترتیب در اطراف سینه زخمی ساخت نمیشود، اما جای آسیب در ذیل بغل واضح خواهد بود. همینطور در صورتی که سوابق انجام جراحی های گذشته دارید دکتر معالج خود را در این ارتباط نیز می بایست در جریان قرار دهید. جراح کارشناس در زمانه مشاوره ، در ارتباط کلیدی اقداماتی که بایستی قبل از کار پروتز سینه رعایت شود توضیحاتی را به جهت متقاضی همین جراحی تشریح می نمایند. یا این که این که ممکن هست سپس از مدتی از انجام این کار پشیمان شوید. ژل سیلیکون پس از مایع شدن، از جدار سیلیکون بیرون شده و به درون غدد لنفاوی و اعضای دیگر تن وارد میشود.