اجاره تخت بیمارستانی + {قیمت کرایه انواع تخت های بیمارستانی}

همین تخت ها به گونه ای طراحی شده اند که قدرتمند به تحمل وزن حداکثرتا 500 کیلوگرم را نیز هستند.در واقع در سه سایز قابل تغییر و تحول بوده و می توانید مهم در لحاظ گرفتن قد و وزن بیمار خود، تخت را به ترازو ای که مدنظرتان میباشد تنظیم نمایید. بعدها یک تخت بیمارستانی استاندارد، به این رخ میباشد که اساسی طول 220 سانتی مترو عرض 110 سانتی متراست وارتفاع نوعی از آن که اهمیت شالوده ی ثابت است، 75 سانتی متربوده و تختی که بتوان ارتفاع آن را تغییر تحول بخشید وتنظیم نمود نیز، اصلی طول حدود 38 تا 100سانتی متر می باشد.این قابلیت و امکان تغییرارتفاع، نکته ی مهمی در کمک به بیمارانی است که زیر داخل شدن از تخت و یا قرارگرفتن برروی آن برایشان طاقت فرسا است. ضمن این که بعضی از تخت های بیمارستانی قابلیت تنظیم و تغییر و تحول طول هم دارند که به ذیل آمدن از تخت و قرار گرفتن بر بر روی تخت امداد خواهد کرد. زیرا کل ابزار و اقلام موردنیاز را در اختیار دارند. براساس دارایی ای که درنظر گرفته اید و یا این که طول مدت درمان بیمار و این‌که بیمار چقدربه جابجایی نیاز دارد، می توانید اجاره تخت بیمارستانی برقی و یا مکانیکی را مدنظرقراردهید.همان طور که گفتیم برای تخت های برقی، فقط دارای یک سوییچ می توان شرایط تخت را تغییر‌و تحول بخشید ولی در تخت های مکانیکی به جهت تغییر و تحول حالت باید از اهرم های دستی که تعبیه شده اند به کار گیری کرد که این امر، تهی دست نیروی انسانی است. تخت بیمارستانی شکن دار دارای چند گونه متفاوت مثل : سه شکن (تغییر زوایه ی تخت درقسمت بالاتنه ی شخص، ران وساق پا) دوشکن(قسمت بالای تن و ساق پا) و تک شکن(فقط بالاتنه) می باشد واین جور تخت ها به دو شکل دستی و یا در دست گرفتن برقی، قابل تغییردر شرایط های متعدد هستند. از نظر نوع عملکرد، تخت بیمارسانی درای دو نوع تخت بیمارستانی برقی و تخت بیمارستانی مکانیکی یا این که هندلی می باشد. در توانی جدید انواع تختهای مکانیکی، نیمه برقی و برقی و تمامی تجهیزات جانبی تختهای بیمارستانی موجود میباشد و به شکل آنلاین قابلیت تنظیم این محصولات وجود دارد. این گونه از تشک مواج یا این که تشکزخم بستر به جهت اشخاصی که کلیدی جراحت بستر های مرتبه دو و سه هستند، دوچندان مناسب است.میزان تحمل وزن همین دسته تشک مواج به طور معمول در حدود 120 تا 140 کیلوگرم می باشد.قیمت تشک مواج سلولی نسب به تخم مرغی بخش اعظم هست و طیف وسیعی از بیماران تخت بیمارستانی مکانیکی را پوشش میدهد. استعمال از تشک های اسفنجی مهم میزان مرغوب بودن بالا و سوای مواد مضر و رویکرد ضد آب و ضد عرق در کالای خواب مریض دوچندان اهمیت دارد . نرده های جانبی براکت هایی هستند که در حاشیه های تخت تعبیه شده اند تا بیمار را ایمن نگه دارد.