انواع اروزیل – ادرس

اروزیل نام علمی فوم سیلیکا (Fumed Silica) میباشد که ماده ای سبک و حجم دهنده برای بالا بردن غلظت مواد و ارتقا خواص چسبندگی است.که پایه حساس آن را، سیلیس یا این که دیاکسید سیلیسیوم تشکیل میدهد. غیره نام های تجاری فوم سیلیکا می باشد. فیومد سیلیکا در ساخت لمینیت و پوشش های ژله ایی هم به کار گیری می شود که ضمن دستیابی به ضخامت برشی مناسب و ارتقاء کاربرد، در دست گرفتن رئولوژی (روانه شناسی) مناسبی را فراهم می آورد. بنابر نتیجه های حضور phr 15 از رزین فنول فرمالدهید موجب ارتقا 17 درصدی چسبندگی رابر به فلز و موجب کمتر 43 درصدی در استحکام کششی آمیزه شده است. کارایی بهینه این نوع چسبندگی به استحکام چسبندگی بین آمیزه رابری و سطح فلز و پیوستگی آمیزه بستگی دارد. همین ماده به تیتر یک ساینده کننده سبک در محصولاتی مانند خمیر دندان نیز استعمال می شود. همین ادغام به تیتر یک ساینده نور در محصولاتی مانند خمیر دندان پودر اروزیل چیست استعمال میشود. اروزیل آیتم استفاده، ادغام رزین پلیاستر B130 ایجاد شرکت کهر بوشهر و پودر سیلیکا است. همین ماده در کفپوش های اپوکسی جهت تولید و ساخت بتونه، ماستیک و گروت بکار می رود. مهم دقت به حساست موضوع، در همین مقاله، حیاتی به کارگیری از ساخت مثال های اتصال با بکارگیری اروزیل در ضخامت کمتر از 1 میلیمتر و ضخامتهای 6 و 13 میلیمتر و انجام آزمون طبق استاندارد ASTM D5868 چسبندگی و استحکام اتصال بررسی و مقایسه می شود. ضخامت بر بر روی استحکام چسبندگی ترکیب رزین-پودر سیلیکا حساس استعمال از انجام آزمون باز‌نگری می شود. نتیجه های تست ها نشان دادند که چسبندگی اروزیل در ضخامتهای 6 و 13 میلیمتر، تماما گوناگون از چسبندگی اروزیل حساس ضخامت کاهش از 1 میلیمتر بوده و همچنین، حساس افزایش ضخامت، استحکام برشی و چقرمگی به شدت کاهش می یابد. همچنین جضور اروزیل در فرمولاسیون رنگ منجر ارتقاء سختی میشود. اهمیت تراکم کم و حجم بالا می باشد که اهمیت طولانی تر شدن به مواد مورد لحاظ سبب ارتقا غلظت و خواص چسبندگی می گردد. این ماده یکی از از نادر مواد شیمیایی است، که اهمیت ساختار ویژه است و موردها به کار گیری به خصوصی در صنعت های شیمیایی و پالایشگاهی دارد.