ایکس بادی چیست؟

همین تمرینات ورزشی میتواند عضله ها و چربیهای بیشتر در پهلو و شکم را با تحریک الکتریکی زیر تاثیر قرار دهد. ستون فقرات، لگن، کمربند شانه، پاها و زانو تا حد زیادی پایین تاثیر ورزش Xbody قرار میگیرد. همانطور که پیش از این گفته شد XBody در مراکز توانبخشی، تالار ها و باشگاه های ورزشی، و مرکز ها زیبایی و سالمی و همچنین در ورزش های رقابتی آیتم به کار گیری قرار می گیرد و به عنوان یک نحوه موءثر در کنار کمتر وزن و سایز، چربی سوزی و تصحیح فرم و استایل بدنی موجب ارتقا آمادگی جسمانی می شود. در این ورزش از متد کاملا جدیدی به کارگیری شده و همانگونه که گفته شد باعث ارتقا سرعت عضلهسازی خرید دستگاه ای ام اس و چربیسوزی میشود. بخش اعظمی از افراد بر همین باورند که پالس های الکتریکی ارسالی ایکس بادی به تن عاری از عوارض نمیباشد و حتی ممکن می باشد به سیستم قلبی آسیب برساند در حالی که اکثری از محققان علوم طبابت ورزشی موافق این نظریه نمیباشند و اعلام می کنند که درمان کلیدی یاری جریان الکتریکی مبحثی به طور کامل شناخته شده و قابل قبول از روند درمان است که در فیزیوتراپی به جهت یاری به بهبود کاربر جراحت چشم و توانبخشی توسط فیزیوتراپ ها گزینه استعمال قرار می گیرد و به تیتر یکی از تکنیک های فیزیوتراپی کاملا به رسمیت شناخته شده است. در عاقبت میتوانید حساس استفاده از وزنههای سبکتر، تاثیری شبیه به کارگیری وزنههای سنگین را بر بر روی تن خویش تماشا کنید. آن گاه از این است که به سرانجام میرسید. در غیر همین شکل بلند کردن وزنه بخش اعظم از توان بدن باهم جراحت جسمی میشود. در واقع دستگاه سیگنال ارسالی از روش عصبها به سمت عضلات را شبیه سازی و ارسال کرده که در عاقبت سبب انقباض عضلات و چربی سوزی میشود. وقتی بدن ذیل فشار بیشتری قرار بگیرد، عاقبت برعکس میگیرید. هیچ دشواری در اتصال به آن نیست و تاندون ها را بر اثر فشار هیچ خطری تهدید نمی کند. در طی تمرینات قدرتی مغز پیامی به ماهیچه ها میفرستد که موجب انقباظ آن می شود البته کلیه ماهیچه‌ها نمیتوانند همین ارتباط گسترده را به خوبی اخذ کنند و همین عضلات به راحتی فعال نمی شوند به این خاطر به مهربانی پرورش نمی یابند. همین مسئله در کنار ارتقا سرعت عضلهسازی بدن شما، باعث میگردد که کاهش سایز به طور محسوسی قابل بازدید باشد. درصورتیکه از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم ایکس بادی فردیس لطفا از صفحه ما بخواهید.