بازی مافیا دارای نسخههای مختلفی است

تیم مافیا کلیدی امر رئیس مافیا که حق تیر دارااست شلیک می نماید و صرفا ۱۰ ثانیه حق مشورت دارند. فرد سایلنت شده در روز بعدی حق صحبت، شرکت در بازی، حتی تأیید یا این که رد حرفهای سایر بازیکنان اهمیت اشاره و رأی گیری را ندارد؛ درصورتیکه همین مورد ها را رعایت نکند، توسط لرد از بازی حذف میشود. گروگانگیر حق ندارد برای دو شب متواتر یک نفر را گروگان بگیرد. نقش مدیر مافیا در بازی شهروند و مافیا مسئولیت هدایت تیم اش رو داراست و در غایت رییس مافیاس که تصمیم میگیرد در شب به چه کسی شلیک کند و کدام یک از اشخاص گروه شهروندان کشته شوند. ولی در بین کلیه نقش های بازی مافیا یک نقش جداگانه هم وجود دارد که صرفاً از بیرون ناظر بازی است و آن گاد، معبود یا گرداننده است. پس چنانچه نقش پدرخوانده به شما دیتا شد، وظیفه دارید که تیم مافیا را ساماندهی کنید و دارای مشورت گرفتن از آن ها به سمت از میان بردن شهر پیش بروید، اما مراقب باشید که نقش شما لو نرود، حذف پدر از بازی، توازن اقتدار را بهم می‌زند و اثر منفی زیاد متعددی بر روی سایر مافیاهای باقی باقی مانده خواهد گذاشت. تکاور بازی در شبی که تک تیر اندازی مینماید بایستی مطمئن باشد شخصی را که گزینه هدف قرار می دهد مافیا باشد و در صورتی که به خطا شهروند را مورد هدف قرار دهد خودش از بازی بیرون می شود ، اما درصورتیکه مدیر مافیا را بزند هیچ کس از بازی خارج نمیشود. می بایست مطمئن باشد کسی را که هدف قرار می دهد مافیا باشد زیرا اگر به اشتباه شهروند را آیتم هدف قرار دهد، خودش از بازی بیرون می شود. هدف حساس بازی مافیا از بین بردن تیم شهروندان بوسیله مافیا و یا این که برعکس آن است. چه کسی بخش اعظم یا کاهش صحبت می کند؟ او در شب نقش خاصی را ایفا نمی کند و اکثر به فرایند بازی و گروه شهروندی در پیروز شدن است. نقشهای مجموعه مافیا : اشخاص زیر ملازم اهمیت پدرخوانده بیدار می گردند و پس از آن به جهت انجام وظیفه خودشان به طور جداگانه هم بیدار میشوند. به طور خلاصه، هدف نهایی بازی مافیا از بین بردن یا این که به کلمه بهتر، از بازی بهدر نمودن «شهروندها» به وسیله تیم مافیا و یا برعکس آن از بین بردن مافیاهای بازی توسط شهروندها است. پزشک یا همان پزشک می تواند خودش را هم نجات دهد. افراد سالیاری تامی را نجات دادند و به او کمک کردند تا انتقام بگیرد. تا انتهای بازی می تواند همچنان نقش خود را تغییر دهد. همینطور پدرخوانده میتواند آن گاه از خوابیدن مجموعه خویش و انجام شدن وظایف شهروندان مجدد با ندای گاد بیدار شود و حیث خود را درباره شلیک گلوله تغییر و تحول دهد. تعداد مجموعه مافیا و مافیای مستقل بر روی نیز می بایست ۳۰٪ تعداد شهروندان باشد. هر چه تعداد نفرات بیشتر باشد ، نقش های بیشتری می قدرت به بازی اضافه نمود. پولی که سم به تامی داده بود خیلی بیشتر از هزینهی تعمیر خودرو و مسیری که طی شد بود. به این ترتیب تا جایی که قابلیت دارد، بیشتر بازی کنید. ناتو تیم مافیا در طول بازی یکبار می تواند از بضاعت و توان ناتویی خود استعمال نماید و عملکرد نماید نقش یک شهوند نقش دار را حدس بزند. چنانچه شما هم شیدا بازی های جدید میباشید و دوست دارید در کنار اعضای خانواده یک سرگرمی موثر داشته باشید و هوش و ذکاوت خود را محک بزنید، خوب تر میباشد که راجع به بازی مافیا هم فکر کنید. نظر شما درباره همین بازی و مسابقه شهروند و مافیا چیه ؟ در شکل درست بودن حدسش آن شهروند ذیل هر شرایطی از مسابقه خارج می شود و در شکل اشتباه بودن حدس ناتو هیچ اتفاقی نمی افتد. صحیح میباشد که ساقی در مجموعه شهروندان می باشد ولی گزینش خطا او می تواند به مافیا یاری کند! راوی بعد از اینکه از گزینش گروه مافیا حساس خبر شد، امر می دهد که مافیا به خواب برود و در رخ وجود، نقشهای دیگر را که در ادامه معرفی خوا هیم کرد بیدار میکند. در شب اول همهی بازیکنان چشمهای خویش را میبندند و مافیا دارای اعلام لرد از خواب بیدار میشوند تا یکدیگر را بشناسند. ئر خواب بازیکن های آیتم حیث خود می رود و اگر ان شخص هرکاری انجام دهد تا 24 ساعت به خودش باز میگردد. به همین خاطر پیشنهاد میشه اوایل بازی رو به صورت کلاسیک (یا با سناریوهای ساده) انجام بدید، تا ضمن کم کردن این خطرات، به اشخاص جدید عمل همین مجال داده بشه که به اصول اولیهی بازی مسلط بشن. ساده ترین دسته بازی است و به طور معمول هنگامی تعداد مافیا ۲ نفر هست این سبک انجام میشود. بازی مافیا که به گرگینه یا Werewolf نیز مشهور است، او‌لین بار در سال 1986 بوسیله دیمیتری دیویداُف (Dimitry Davidoff) ابداع شد. همینطور دارای تایید یا Like دادن در ارتفاع روز نیز می توانند به دیگران نشان دهند که اهمیت فردی موافق یا مخالف میباشند و به هیچ وجه نمی توانند در در میان سخن فردی بدون اجازه و دریافت بحران حرف کنند. در این بازی اشخاص به دو گروه مافیا و شهروندان تقسیم و نبرد دربین دو گروه با خبر و ناآگاه مشابه سازی می بازی مافیا دهات شود. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات مضاعف عمده در گزینه دانلود بازی مافیا 5 لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.