بررسی اسباب بازی ها از منظر روانشناسی

یکی از از بزرگترین خصوصیت های مغازه بازی دونه استفاده از تصویر و فیلم منحصر خویش فرآورده است. پیرزن بلژیکی در ارتفاع ۶۵ سال زندگی خویش ۲۰ هزار اسباب و اثاث بازی عده کرده است. دستهٔ اول اسباببازیهای کودکان پایین دو سال هست و شامل لگوهای خیلی پهناور دو سه تایی، جغجغه و آویز یا این که کرادلها (قطعاتی که بر روی گهواره بچه کارگزاری می شود و مهم تکان میل کردن کودک تکان میخورند) میشود. به گزارش قدس آنلاین، و به نقل از ادارهکل روابطعمومی و کارها بینالملل کانون، مهدی علیاکبرزاده مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درباره تأثیر اسباببازی در نظام تربیتی گفت: کسی نمیتواند در آموزشوپرورش عمل نماید و از نیازهای بچه و نوجوان با خبر نباشد. اهمیت توجه به موردها ذکر شده، گزینش اسباب و اثاث بازی ­های مطلوب سن و سال بچه که در کنار سرگرمی بتواند بعد از آن آموزشی را نیز به جهت آن­ ها در بر بگیرد مهم متعددی داراست و از پاراگراف وظایف حیاتی هر پدر و مادری هست که می بایست به آن دقت خاصی داشته باشند. در همین شیوه نوباوه را به مرور به همین اسباببازیهای موشیشکل نزدیک میکنیم و وقتی او اساسی آنها انس گرفت میتوانیم یک موش واقعی را هم از بدور به او نشان بدهیم. در لیست گونه های لوازم بازی پسرانه، باکس های ساختنی نیز وجود دارااست که به رخ جورچین به جهت سرهم کردن یک وسیله نقلیه میباشد این باکس ها نیاز به دقت بالایی دارند. در این بازی به وسیله کاغذهای رنگی جذاب و الگوهای در اختیار به ساخت اشکال مختلف نظیر تولید حیوانات خانگی پرداخته میشود. نخستین اینکه کودکان در هر سنی برای یادگیری مهارتهای متفاوت به لوازم بازیهای متنوعی نیاز دارند. نوری اهمیت ابلاغ این‌که همین ساختمان را تبدیل به مرکز رشته آوری یا «فن بازار» کنید،تصریح کرد: از افراد مستعد حمایت کنید تا زمانی کارشان راه به زمین خورد به بازار کار سوق‌دهی شوند. اگر این را ندانیم، نمی توانیم لوازم بازی را در عرصه یا این که در بازار نگه داریم. همین تشک ها نه فقط به جهت منزل بلکه به جهت هر مکان دیگر مثل پیک نیک در پارک یا هتل هم مناسب هستند. کاربر کابینه دولت مردمی به قدمت و ریشه تولید لوازم بازی بومی و ملی در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و تفسیر داد: قدمت ایجاد اسباب بازی در کشور ما دیرینه هست است. نوری حساس تاکید بر بحث های زیست محیطی، گفت: اعتنا شود که اثاثیه بازی، آلودگی زیست محیطی نداشته باشد و به نوباوه زخم نزند و از نظر قالب و محتوا قابل قبول اسباب بازی کارتون جت پستچی باشد. نوری درباره طریق های خلق و خوی اسباب و اثاث بازی برای کودکان، تصریح کرد: در ساخت و طراحی هر لوازم بازی، در آغاز می بایست اسباب و اثاث بازی را از دید کودک ببینیم و آن را به مدل ای طراحی کنیم که نقش تربیتی آن برای نوپا نگهداری شود.