بیانیه گروه سازنده «قهرمان»: تحریف نکنید، این فیلم کپی هیچ اثری نیست – خبرآنلاین

رادیو و تلویزیون سراسری اسپانیا نیز کلیدی تعریف و تمجید از فیلم دلیر اصغر فرهادی به نقل از امیر جدیدی که در وایادولید به سر می برد، نوشت: «لذت کار کردن اهمیت فرهادی، بخت بزرگی برای من است، گویی در دانشگاهی در درحال حاضر فراگیری مستمر درسهایی هستم، نه فقط در حوزه سینما بلکه برای زندگی.» در این گزارش میآید یک عدد از جنبههای شگفتآور فیلم فرهادی همین هست که مهم تغییر‌و تحول کوچکی در جهت فیلمنامه ما را اساسی هیجان وافر، درگیر سرانجام شخصیتها می کند و به جهت همین عمل نیازی به تعقیب و گریز، انفجار یا این که ابزارهای نوین سینما ندارد. بعد هم به محض وصال به نقطه اوج، بلافاصله تحت میآید. مارک السن، منتقد لسآنجلس تایمز نوشت:«بامزه هست که فیلمهای فرهادی به قدری خوب ساخته می‌شوند که من واقعا نمیدانم دربارهشان چه بگویم. استقبال منتقدان خارجی از فیلم فرهادی کلیدی اولی نمایشها در کاخ جشنواره فیلم کن شروع شد و هر یک سری جايگاه یکی از از سایتهای معتبر فیلم نقد و نوشتاری درباره «قهرمان» منتشر میکنند. پس از تماشای فیلم دلاور اصغر فرهادی در فستیوال فیلم تورنتو، نوشت: هر فستیوالی یا این که می بایست با فیلمی از اصغر فرهادی آغاز شود یا حساس فیلمی از او تمام شود؛ در موقعیت اول، حواس و چشاییتان در شروع فستیوال تهیه میشود و در رخ دوم بعضا از طعمهای بد را، میشوید و از میان میبرد. همینطور کلیتون دیویس، از سردبیرهای بخش جوایز فیلم ونیتیفر، در اینباره مینویسد: «قهرمان میتواند سو‌مین پاداش اسکار را به جهت سرزمین فرهادی به ارمغان آورد که این اتفاق او را یک پله به فدریکو فلینی، موفق چهار جایزه اسکار بینالمللی، نزدیکتر میکند.» در کناره انتشار تریلر آمریکایی «قهرمان»، ورایتی هم متن است:«قهرمان علاوه بر نامزدی در فن اسکار بهترین فیلم بینالمللی، میتواند در رشتههای بهترین فیلمنامه حیاتی هم نامزد شود. همانطور که اکثر زمان ها فیلمهای فرهادی اینطور هستند، «قهرمان» نیز به شکلی غیرقابل پیشبینی شروع می شود و در ادامه، شوکهکننده پیش میرود. لاراسون این فیلم را برد فارغ از زیرا و چرای فرهادی میخواند و میافزاید همین اثر رسم رسانهای قهرمانی موقت، زودگذر و همدلی دارای اوست. اکنون فرهادی مجدد حیاتی یک پیروزی دیگر به تورنتو بازگشته: قهرمان؛ فیلمی که واقعا به تیتر پایان توانا فستیوال ۲۰۲۱ تورنتو باید دیده شود. پس از موفقیت فرهادی در جشنواره کن گمانهزنیها برای حضور نماینده کشور‌ایران در اسکار ۲۰۲۲ آغاز شد و به این ترتیب و همانطور که از قبل قابل پیشبینی بود حساس تصمیم هیات تعیین فیلم اهل ایران که متشکل از سینماگران مطرح ایرانی است، «قهرمان» به تیتر نماینده ایران در اسکار معرفی شد. من حتی نظرم همین نمی باشد که فیلم ضد ایرانی میباشد بلکه اتفاقا فرهادی در همین فیلم تصویر فراوان مثبتی از زندان و زندانبان در کشور ایران به نمایش گذارده که من تابهحال در فیلم اصغر فرهادی قهرمان ژوله دیگری ندیده بودم. در اینجا بخش اعظم به تحلیل وب تارنما اصغر فرهادی تماشای آنلاین فیلم قهرمان.