تعمیر برج خنک کننده

گالوانیزه نمودن این نواحی تبارک متشکل از ورق فولادی، یافتن روزنه ها و نشت ها، علاوه بر هدر رفتن شدید فلز در واحدها به طور معمول به یک بار سرویس در ماه نیاز دارند. علاوه بر این حساس تعمیر و محافظت به موقع، فساد آن‌ها نیز کاهش یافته و به حداقل می رسد. خدمات تعمیر و محافظت اهمیت بازرسی مدام قسمت هایی شروع می‌گردد که در معرض ساییدگی و ترکیدگی بیشتری قرار دارند. در رخ تعمیر و محافظت درست و پیروی فعالانه از کتابچه های راهنمای کاربر و استعمال از چک کردن لیست ها و ردیابی راهنماها حالت تجهیزات و قطعات ارتفاع قدمت این سیستم های سرمایشی ارتقا یافته و کارکرد آنان نیز بهبود می برج خنک کننده 20 تن یابد. تعمیر و حفظ برج خنک کننده به چه صورت انجام می شود؟ تکنسین های تعمیر و نگهداری پرکننده انتقال حرارت را آیتم تحلیل قرار می دهند تا درصورتیکه رسوب بیش از حد یا رسوب بیولوژیکی در آن ها تشکیل شده است، پرکننده را تمیز یا ردوبدل کنند. 6. ایمنی محورها و کوپلینگ و گیرایی و هم راستایی تسمه های V شکل را تماشا کنید. همینطور اجزای مکانیکی طبق دستورالعمل تولید کننده به بازرسی ساده احتیاج دارا هستند تا مطمئن شوند که به درستی روانکاری، مرحله یا این که جاذبه شده اند. سیستم های لوله که اجزا را به دیگر اجزای HVAC وصل می کند می تواند ایراداتی را ایجاد کند. خراب شدن سیستم حفاظتی با در اطراف اتصالات و درزها سبب می شود که سینی های پخش کننده را رها کند. زمانی که یک قطعه خراب می‌گردد صرفا آن قطعه را ردوبدل می کنند، و هنگامی که یک قطعه قریب الوقوع در شرف خراب شدن میباشد آن را برای انجام تعمیر به سوله های اختصاصی برده یا این که حیاتی شخصی به جهت تعمیرات تماس می گیرند.